Informatizarea contabilităţii

 
       
 
Contabilitate generală

· registru-jurnal ;
· fişe de cont;
· balanţa de verificare după note contabile;
· lista de obligaţii la bugetele de stat.

 
 
Evidenţe furnizori

· Jurnale de vânzari;
· Jurnale de cumpărări;
· Rapoarte de gestiune;
· Fişe de client;
· Fişe de furnizor.

 
 
Venituri salariale

· calculul salariilor;
· întocmire de state de plată;
· recapitulaţii la statul de plată;
· fluturaşi;
· fişe fiscale;
· nota contabilă de salarii.

 
 
Mijloace fixe

· evidenţa mijloacelor fixe;
· evidenţa mişcărilor;
· calculul amortizării.

 
 
Stocuri

· evidenţa cantitativ valorică a stocurilor;
· evidenţa intrărilor şi ieşirilor pe conturi;
· balanţa stocurilor;
· fişe de magazie.

 
 
Facturare

· tipărire facturi pe formulare personalizate;
· actualizarea în timp real a stocurilor.

 
 
           © 2004-2010 Eduard Cireş. Toate drepturile rezervate