Facturier RAPID 2010
Download Instruc�iuni de cump�rare Prezentare

Instruc�iuni de instalare

  • Se va rula programul setup.exe;
  • Pentru instalare rapid� se vor ac�iona butoanele �ncercuite cu ro�u;
  • La reinstalare sau la instalarea mai multor facturiere nu se vor mai executa pa�ii de la 6 la 9;
  • Dup� cump�rarea programului se va �nlocui fi�ierul "cheie.key" din subdirectorul de instalare cu cel pe care �l ve�i primi prin e-mail.

Pasul 1
Se ini�iaz� instalarea.


Pasul 1

Pasul 2Se vor citi cu aten�ie termenii �i condi�iile de folosire ale programului. Se va continua instalarea la acceptarea acestora.

Pasul 2

Pasul 3

Se pot instala mai multe facturiere ale aceleia�i firme sau pentru firme diferite. Fiecare facturier trebuie instalat �n alt folder. De exemplu, pentru un alt depozit se poate alege subdirectorul:
"C:\Program Files\DEPOZIT1"

Pasul 3

Pasul 4

Se alege locul de pornire a programului �n meniul de start precum �i numele sub care va fi pornit.

Pasul 4

Pasul 5

Pe calculatoarele cu mai mul�i utilizatori se poate anula generarea de pictograme pentru operatorii care nu factureaz�.

Pasul 5

Pasul 6

Se face o verificare a parametrilor de instalare. �n cazul �n care se doresc modificari se folose�te butonul "Inapoi".

Pasul 6

Pasul 7

Se instaleaz� bibliotecile.
Acest pas nu se mai execut� �n cazul instal�rilor ulterioare.


Pasul 7

Pasul 8

Se instaleaz� motorul bazei de date.
Acest pas nu se mai execut� �n cazul instal�rilor ulterioare.


Pasul 8

Pasul 9

Se confirm� instalarea bibliotecilor �i a motorului bazei de date.
Acest pas nu se mai execut� �n cazul instal�rilor ulterioare.

Pasul 9

Pasul 10

Acest ecran arat� c� instalarea s-a finalizat.

Pasul 10